Majakat matkailutuotteeksi -
Majakkamatkailun kehittäminen Etelä-Suomen ja Viron saaristoissa

Hankkeen toteuttajat

Koordinoinnista vastaa Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja se toteuttaa hanketta yhteistyössä Eurohousen kanssa.

Muut partnerit Suomessa ovat: Virossa partnerina on

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Antti Karlin, puh. (02) 333 6422, 040 510 0760
sähköposti antti.karlin@utu.fi

Projektisihteeri Anna Zeelig, puh. (02) 333 6286,
sähköposti anna.zeelig@utu.fi