Majakat matkailutuotteeksi -
Majakkamatkailun kehittäminen Etelä-Suomen ja Viron saaristoissa

Majakat matkailutuotteeksi

Tausta

Ihmisiä on aina kiinnostanut korkeilta paikoilta katsominen ja tähän majakat sopisivat hyvin, mikäli ne olisivat yleisölle avoimia. Nykyisin Suomen merenkulkuhallinnolla on hoidossaan 49 majakkaa. Suomessa majakkamatkailu on poikkeuksellisen vaativaa sikäli, että rannikon pirstaleisuuden vuoksi 90 prosenttia majakoista on sijoitettu saariin. Muutamat majakat ovat olleet suuren yleisön saavutettavissa vasta kahdeksan vuotta. Suomesta on mukana hankkeessa neljä matkailullisesti merkittävää majakkaa (Bengtskär, Isokari, Söderskär ja Utö).

Virossa on 61 majakkaa. Tällä hetkellä Virossa avoimia yleisölle avoimia majakoita on vain kaksi - Hiidenmaalla, jossa Kõpun ja Tahkunan majakoilla voi käydä maksua vastaan. Hankkeessa on Virosta mukana 5 - 10 majakkaa.

Majakat ovat matkailullisesti kiinnostavia kohteita, joille pääseminen on ollut usein vaikeaa. Hankkeella luodaan yhteys eri majakoita hallitsevien, niitä hyödyntävien ja kehittävien tahojen kanssa, jotta majakoille pääsyä helpotetaan ja ohjeistetaan sekä luodaan uusia matkailutuotteita Suomessa ja Virossa. Eniten onkin puutetta tiedotus- ja informaatiomateriaalista, joita on tarkoitus julkaista hankkeessa. Rajan yli ulottuva yhteistyö avaa kehittämistyöhön uusia näkökulmia ja edistää keskinäistä kanssakäymistä sekä luo valmiudet tulevaisuuden laajempaan majakkayhteistyöhön.

Tavoitteet ja toiminta

Hankkeen päätavoitteena on majakkamatkailun kehittäminen ja edistäminen Suomen etelärannikolla ja Virossa. Keskeisessä roolissa ovat matkailullisesti vetovoimaisimmat majakat, niiden yhteistyötahot ja yrittäjät.

Hankkeen osatavoitteina ovat:

Hankkeen keskeiset toimintatavat ovat: majakkayhteistyön tiivistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä yhteisen kehittämissuunnitelman laatiminen, opintomatkat, koulutusohjelma ja tiedottaminen.

Partnerit ja aikataulu

Turun yliopisto ja Eurohouse Saarenmaalta ovat hankkeen pääpartnerit. Suomesta muina partnereina ovat Korppoon ja Kustavin kunnat sekä Uusikaupunki town, Turun yliopistosäätiö, Suomen majakkaseura, metsähallitus ja merenkulkulaitos sekä yrityksinä Hannas Horisont, Söderskärin Majakka Oy, Varsinais-Suomen luonto- ja ympäristöpalvelut ja Wilson Marin. Virosta ovat mukana seuraavat tahot: Kaarman ja Kõrgessaaren kunnat, Eesti Saarte Kogu, Eesti Veeteede Amet, Riiklik Looduskaitsekeskus (Saaremaa regioon), Eesti muinsuskaitseamet (Saaremaa inspektsioon), Tallinna Teknika Ülikooli Kuressaare Kolledz ja Saarenmaan yliopistokeskus.

Hanke toteutetaan 1.4. – 31.12.2007 välisenä aikana.

Rahoitus

Hankkeen yhteinen budjetti on 79 226 €. Pääosa rahoituksesta tulee Etelä-Suomen ja Viron INTERREG IIIA -ohjelmasta ja kansallista vastinrahaa ovat osoittaneet Suomen sisäministeriö (Varsinais-Suomen Liiton välityksellä) ja Viron sisäasiainministeriö sekä muuta rahoitusta hankkeeseen osallistuvat suomalaiset ja virolaiset kunnat, yritykset, järjestöt ja viranomaiset.