Tuletornid turismitooteks -
tuletorniturismi arendamine Lõuna-Soome ja Eesti saarestikus

Üritused

Aprill

Projekti käivitamine

Eestlaste workshop 25.4. Kuressaares

Mai

Arengukava I kavand ja teavitamine

Eestlaste õppereis Hiiumaale 23. – 25.5.

Juhtgrupi I koosolek

Juuni

Infotahvlite ja viitade planeerimine

Arengukava ettevalmistamine

Juuli

Eesti Saarte Kogu koosolek, peateema tuletornid

Infotahvlite ja viitade planeerimine

Arengukava ettevalmistamine

August

Eestlaste õppereis Edela-Soome 27. – 30.8. Raport [PDF, 1.5MB]

Juhtgrupi II koosolek

Eestis infotahvlid kohal

September

Soomlaste õppereis Lääne-Eesti 4. – 6.9.

Hiiumaa Kõpu tuletorniring –toode valmis

Kõpu ja Hiiumaa tuletornivoldikud valmis

Ühise tuletorniturismivoldiku ettevalmistamine

Octoober

Internet leheküled avatud: www.lighthousetourism.net

Projekt Turu raamatumessil (poster [PDF]) 4. – 6.10.

Arengukava töögrupi koosolek 12.10. Tallinna

Infotahvlid ja viidad kohal Soomes

Soomes kohalikud workshopid

Eesti partnerite workshop

Ühine voldik valmis

November

Projekti lõpuseminar 13.11. Haapsalus (program etc.)

Saaremaal infopäev tuletorniturismist

Arengukava teavitamisüritus Soomes ja Eestis

Detsember

Juhtgrupi III koosolek

Kohalik teavitamine

Projekti tegevuste lõpetamine [PDF]